byt-5-podorys

2-izbový byt

Výmera bytu: 58.03 m2 + balkón

  • 6.09 m2
  • 2.03 m2
  • 7.41 m2
  • 7.25 m2
  • 13.56 m2
  • 21.48 m2
  • 7.65 m2
  • 58.03 m2
  • 7.65 m2

Umiestnenie bytu