byt-8-podorys

2-izbový byt

Výmera bytu: 39.75 m2 + balkón

  • 5.56 m2
  • 1.80 m2
  • 4.38 m2
  • 15.99 m2
  • 12.02 m2
  • 2.95 m2
  • 39.75 m2
  • 2.95 m2

Umiestnenie bytu