~ Slnečný dvor ~


REZERVAČNÁ ZMLUVA

Prvý krok ku financovaniu Vášho nového bytu je uzavretie Rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku. Vami vybratý byt rezervujeme do podpisu Zmluvy o budúcej zmluve, najdlhšie však 30 dní od písomnej výzvy investora na podpis Zmluvy o budúcej zmluve. Počas tejto doby sa zaväzujeme, Vami vybratý byt pre Vás rezervovať a neponúkať na predaj iným záujemcom.

Byty s cenou do 70 000,- s DPH majú rezervačný poplatok vo výške 4000 eur s DPH a bude zahrnutý do kúpnej ceny. Byty s cenou nad 70 000,- s DPH majú rezervačný poplatok vo výške 4500 eur s DPH a bude zahrnutý do kúpnej ceny.

Rezervačný poplatok pre parkovacie miesto je vo výške 1000 eur s DPH a bude zahrnutý do kúpnej ceny.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pri uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zaplatíte 1. splátku z kúpnej ceny bytu.

  1. SPLÁTKA je vo výške 30% z kúpnej ceny bytu

ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K BYTU

– ODOVZDANIE BYTU Tretím a posledným krokom ku kúpe Vášho bytu je uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu spoločne s úhradou 2. splátky z kúpnej ceny bytu.

  1. SPLÁTKA je vo výške 70% z kúpnej ceny bytu (znížená o rezervačný poplatok), ktorú uhrádzate až po ukončení výstavby bytového domu a kolaudácii bytu. Začatie stavebného konania v stave holobytu budeme podávať ku dňu 15.11.2017, jeho vypísanie však závisí od Stavebného úradu. Doba trvania kolaudačného konania  závisí od dotknutých orgánov.

Financovanie Vášho nového bytu je možné:

  • z vlastných zdrojov
  • prostredníctvom hypotekárneho úveru.

 

Ak ste sa rozhodli financovať kúpu bytu hypotekárnym úverom, využite ponuku od našej partnerskej banky Unicredit Bank:

 

Kontaktnú osoba:
Ing. Krajčová Monika
0905 592 272
monika.krajcova@unicreditbank.sk